Pöytäkirja nro 2/2018

  16  § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

  17  § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

  18  § TYÖPAJAN TUNTIHINTA

  19  § VUOKRATALO KASPERINKULMAN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO

            KÄYTTÖTALOUSPUOLELLE

  20  § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

  21  § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-31.1.2018

  22  § ASEMAKAAVOITUS / SAHATIEN ALUE

  23  § ASEMAKAAVOITUS / RITARIN ALUE

  24  § LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖHAKEMUKSESTA / VÄLIMAA

  25  § SOSIAALIJOHTAJAN VIRKAVAPAUS JA VIRAN AUKI JULISTAMINEN

  26  § POISTETTAVAT SAATAVAT 

  27  § NUORTEN TYÖHARJOITTELIJOIDEN PALKKAAMINEN

  28  §  MUUT ASIAT

kh05_02_2018 ptk.pdf