1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 §        SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018

4 §        LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
VUONNA 2018

5 §        TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018

6 §        SISÄINEN VALVONTA VUONNA 2018

7 §        PÄÄTÖSLUETTELO

8 §        VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON ALOITE IKÄIHMISTEN
KENKIIN LAITETTAVISTA LIUKUESTEISTÄ

9 §        EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23

10 §     EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23

11 §     EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23

12 §     EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23

13 §     EI JULKINEN, JULKL 21.5.1999/621 § 23

14 §     TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN
MYÖNTÄMISOHJEET KOSKEN TL KUNTA

15 §     ILMOITUSASIAT

16 §     MAHDOLLISET MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Sosiaalilautakunta 16.1.2018.pdf