Pöytäkirja nro 1/2018:

  1    § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

  2    § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

  3    §  ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

  4    § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

  5    § TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2017

  6    § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-31.12.2017

  7    § ATERIAKORVAUKSET

  8    § TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 31.12.2019 SAAKKA ( 60 %)

  9    § KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA

10    § VALTUUSTOALOITTEET KOSKEN TL KUNNASSA

11    § JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEENKUIVATUKSEN TEHOSTAMINEN

12    § KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

           VARHAISKASTATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI

13    § ILMOITUSASIAT

14    §  MUUT ASIAT

  kh15_01_2018_ptk.pdf