1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta

  3 §  Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

  4 §  Sisäinen valvonta

  5 §  Rakennuslautakunnan toimintakertomus 2017 ja
         talousarvio vuodelle 2018

  6 §  Ympäristökatselmus 2018

  7 §  Lupapisteen käyttöönotto

  8 §  Toimenpidelupa 2017-47: As Oy Tohtori-Mikonpuisto

  9 §  Rakennuslupa: As Oy Kasperintie; vesikaton muutostyö

10 §  Rakennuslupa 2017-73: Kosken Tl kunta; Liikuntahallin laajennus

11 §  Mahdolliset muut esille tulevat asiat

 

Rakennuslautakunta 30012018 pöytäkirja.pdf