Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 12.-18.1.2022.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kirjasto, osoite Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 12.1.2022                                                 kello 9.00–15.00
torstaina 13.1.2022                                                         kello 9.00–17.00
perjantaina 14.1.2022                                                    kello 9.00–14.00
lauantaina – sunnuntaina 15.-16.1.2022                   kello 10.00–14.00
maanantaina – tiistaina 17.-18.1.2022                       kello 9.00–15.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle 11.1.2022 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. 044 744 1111 tai 044 744 1127.

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys

Kosken Tl kunta on vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 23.1.2022 avoinna kello 9.00–20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

 

Koskella Tl 1.12.2021

Kosken Tl keskusvaalilautakunta