Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.

Poliisin tiedotteessa selvennetään käsitettä pihavierailu ja kerrotaan kenelle sudesta tulee ilmoittaa.
Mitä pihavierailu ja hoidettu piha-alue tarkoittavat susitilanteissa? – Poliisi