Kosken kunnanvaltuusto päätti 15.11.2021 pidetyssä kokouksessaan pitää kunnan veroprosentin ennallaan (20 %). Myöskään kiinteistöveroprosentteihin ei ole vuonna 2022 tulossa muutoksia.

Kunnanvaltuusto päätti myös kolmesta lisämäärärahasta vuodelle 2021: Hevonlinnan valaistuksen uusiminen, kuraattoriresurssin lisääminen, tukea ja turvaa oppimisvajeeseen. Kaikkiin kolmeen kokonaisuuteen on myönnetty ulkopuolista hankerahoitusta.

Valtuustossa hyväksyttiin muutokset Nuorisovaltuuston sääntöihin ja Nuorisovaltuuston kummivaltuutetuksi valittiin Riina Vaparanta.

Perussuomalaisten ryhmä teki valtuustoaloitteen tuulipuiston suunnittelun aloittamisesta Koskella.

Pöytäkirja luettavissa kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla.