Kokous 3/2020

16 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
17 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
18 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
19 § Tutustuminen vuoden 2020 arvioinnin painopistealueisiin
20 § Muut esille tulevat asiat
21 §  Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_08122020