Kokous 2/2020

8 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
9 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
10 § Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
11 § Tutustuminen vuoden 2020 arvioinnin painopistealueisiin
12 § Tilintarkastajan työohjelma
13 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021
14 § Muut esille tulevat asiat
15 § Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_08092020