Vuoden 2021 kuntavaalit Kosken Tl kunnassa

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021

Ennakkoäänestys järjestetään Kosken Tl kunnassa 26.5.-8.6.2021.  Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kosken Tl kirjasto, osoite Hämeentie 12, 31500 Koski Tl.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikkona 26.5.2021                          kello 9.00 – 15.00

torstaina 27.5.2021                                  kello 9.00 – 17.00

perjantaina 28.5.2021                              kello 9.00 – 14.00

lauantaina – sunnuntaina 29.-30.5.2021  kello 10.00 – 14.00

maanantaina – keskiviikkona 31.5.-2.6.2021    kello 9.00 – 15.00

torstaina 3.6.2021                                    kello 9.00 – 17.00

perjantaina 4.6.2021                                kello 9.00 – 14.00

lauantaina – sunnuntaina 5.-6.6.2021      kello 10.00 – 14.00

maanantaina – tiistaina 7.-8.6.2021         kello 9.00 – 15.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Tätä koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 ennen kello 16.00, osoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl; puh. 044 744 1111 tai 044 744 1127.

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestys

Kosken Tl kunta on vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana on Talolan koulu, osoite: Arkkilantie 2, 31500 Koski Tl.  Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 13.6.2021 avoinna kello 9.00 – 20.00. Äänioikeuttaan voi vaalipäivänä käyttää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, minkä vaaliluetteloon äänioikeutettu on merkitty.

Äänestäjän on pystyttävä selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.  Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistuksensa tai muun vastaavan valokuvallisen todistuksen.

Koskella Tl 20.4.2021
Kosken Tl keskusvaalilautakunta