Haemme lastensuojelun monipuoliseen tehtäväkenttään vastaavaa sosiaalityöntekijää. Vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen lastensuojelun sosiaalityö ja hän toimii lapsiperheiden palvelujen tiimivastaavana. Kuntamme asiakas- ja työmäärä mahdollistavat määrätietoisen ja tuloksekkaan työskentelyn. Suhtaudumme myönteisesti joustaviin työaikatoiveisiin ja etätyöhön. Sosiaalityöntekijällä on käytettävissä vahva ammatillinen ja työnohjauksellinen tuki.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015,12 §).

Sosiaalityöntekijän palkka on 3500 euroa kuukaudessa.

Sosiaalilautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa viimeistään maanantaina 26.4.2021 kello 13.00 osoitteeseen Kosken Tl sosiaalilautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sosiaalitoimi@koski.fi.

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola, laura.willman-kitola@koski.fi tai puh.044 744 1122.

Ennen viran vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarkoitettu lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Koskella Tl 31.3.2021
Kosken Tl sosiaalilautakunta