Kosken Tl kunnan alueella olevien yksityistiehoitokuntien tienhoidon avustusanomukset tienhoitomenoihin on jätettävä rakennuslautakunnalle viimeistään keskiviikkona 14.4.2021 mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa hakemuslomakkeille täytettyinä sekä tarvittavine liitteineen.

Tien kunnossapitoavustushakemuksen liitteeksi tarvitaan:
– vuoden 2020 hoitomenot (liitteenä lomake)
– vuoden 2021 talousarvio (liitteenä lomake)
– tilinpäätös
– tilintarkastajan lausunto tai vuosikokouksen pöytäkirja, josta ilmenee tilien tarkistus tiekunnan sisällä.

Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisteistä. Voimassa olevan yksityistielain 84 § mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ajantasaiset niin kuin Yksityistielaissa 50 §:ssä edellytetään.
Ilmoituksen yksityistierekisteriin voi tehdä osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistierekisteri tai tiedustelemalla vaihtoehtoisia toimitustapoja p.029 530 1100 (vaihde).

Avustusanomukset pyydetään toimittamaan pääsääntöisesti sähköisesti skannattuna osoitteeseen: tekninentoimi@koski.fi Anomuksen voi jättää myös postitse tai tiputtaa kunnanviraston postilaatikkoon.

 

 

HUOM!

Yksityistielain 58 §:n muutos
Eduskunta on hyväksynyt ja presidentti vahvistanut yksityistielain 58 §:n muutoksen, jossa etäkokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksellä, ilman erillistä tiekunnan kokouksen päätöstä tai merkintää sähköisen kokouksen mahdollisuudesta tiekunnan sääntöihin. Kokouskutsun liitteeksi tulee laittaa ohjeet kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä. Lähtökohtaisesti kaikille tiekunnan osakkaille luodaan mahdollisuudet osallistua kokoukseen joko etäyhteydellä tai fyysisesti läsnä olemalla.