Kuntavaaleissa valitaan Kosken Tl kuntaan 21 valtuutettua toimikaudeksi 1.6.2021 – 1.6.2025.

Kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet (puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys) ja äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.  Puolueella, vaaliliitolla ja yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (31 ehdokasta).

Vuoden 2021 kuntavaaleissa kirjalliset ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava Kosken Tl kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen kello 16.00. Ehdokashakemuksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Taru Leime (puh. 044 744 1127) osoitteessa; Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5, 31500 Koski Tl.

Koskella Tl 3.2.2021
Kosken Tl keskusvaalilautakunta