15/2020

Käsiteltävät asiat:

189 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

190 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

191 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

192 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

193 § Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023

194 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.10.2020 (83,3%)

195 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.11.2020

196 § Kunnanvaltuuston 16.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

197 § Konserniohjeen antaminen

198 § Irtaimen myynti

199 § Kuntalaisaloite 1/ 2020 kunnanvaltuutettujen lukumäärä

200 § Kosken Tl rintamaveteraanit ry:n anomus

201 § Talousarviomuutos / valtionosuudet

202 § Palkantarkistukset Kosken Tl kunnassa / hakemus palkantarkistuksesta työn vaativuuden    perusteella

203 § Kuntavaalit 2021, äänestysalue ja äänestyspaikat

204 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen

205 § Kuntavaalien ulkomainonta

206 § Perimättä jääneiden maksujen poistaminen tileistä

207 § Ilmoitusasiat

208 § Muut asiat

209 § Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2020

Khall pöytäkirja 7.12.2020