Kokous 6/2020                  9.12.2020                      72- 82 §

 

72 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
73 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
74 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.5.-31.8.2020
75 §               Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2021
76 §               Päätös yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä sekä
vanhan maa-ainesluvan vakuuden vapauttamisesta
77 §               Päätös ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä
78 §               Määräys asetuksen 314/2020 noudattamiseksi ja uhkasakon asettaminen,
AA, Koski Tl
79 §               Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen, BB, Pöytyä
80 §               Lausunto Marttilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosehdotuksesta
81 §               Ilmoitusasiat
82 §               Muut asiat

YSLTK_20201209 Pöytäkirja_julkinen