72 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

73 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

74 §     SOPIMUS KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ

75 §     KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B VUOKRASOPIMUKSET

76 §     INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-10/ 2020

77 §     MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN, KIINTEISTÖ TALOLA

78 §     MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN, MUUT RAKENNUKSET

79 §     MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN, AS OY:T

80 §    SAHATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA, SUUNNITELMAEHDOTUSTEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

81 §     IRTAIMEN MYYNTI

82 §    MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN, YLEISET ALUEET

83 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Tekninen lautakunta 26112020 pöytäkirja