54 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

55 §               Pöytäkirjantarkastajien valinta

56 §               Lähihoitajan toimen täyttäminen

57 §               Sopimus vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista

58 §               Työsuhteen irtisanominen (ei julkinen, JulkL 621/1999 § 24)

59 §               Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2020

60 §               Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

61 §               Ilmoitusasiat

62 §               Muut asiat

Pöytäkirja 24.11.2020