4/2020

Käsiteltävät asiat:

26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

27 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

28 § Lisämääräraha, palvelutalon kiinteät rakenteet

29 § Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja / Muut hallintosääntöpäivitykset

30 § Lisämääräraha, paloasema

31 § Kotipalvelun asiakastietojärjestelmän muutokset

32 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Eve Vist / Valinnat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

33 § Toimielinten osavuosiraportit 2020/8 Kunnanhallitukselle/ Kunnanvaltuustolle

34 § Kosken, Marttilan ja Loimaan yhteinen koulusopimus

35 § Kosken ja Marttilan sopimus vuoden 2020 korjausinvestoinnista

36 § Lisämääräraha kiinteistöjen Kyrölä, Riitamaa ja Metsäkyrö kauppaan

37 § Määrärahojen muutos, Puuston myynti

38 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos

39 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

40 § Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2021

41 § Ilmoitusasiat

42 § Muut asiat

20201116 pöytäkirja