Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027.
Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 3.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Suora linkki kuulutukseen

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/39991849/Kuulutus+20201102_Ehdotukset+vesienhoitoalueiden+vesienhoitosuunnitelmiksi+vuosille+2022%E2%80%932027.pdf/a7dd57bc-ca7a-89ba-69c7-2c20ca38aaa9?t=1604299992558