12/2020

Käsiteltävät asiat:

163 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

164 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

165 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

166 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.10.2020

167 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2020 (75,0%)

168 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

169 § Leader-rahoituksen jatkoaika vuosille 2021-2022 / kuntasitoumus

170 § Kiinteistöjen Metsäkyrö 284-413-3-49, Kyrölä 284-413-3-38 ja Riitamaa 284-413-3-17 ostaminen

171 § Lisämääräraha kiinteistöjen Kyrölä, Riitamaa ja Metsäkyrö kauppaan

172 § Digikannustin hanke-ehdotus, nuorisokortti 2.0

173 § Nuorisovaltuuston vaalitoimikunnan jäsenten nimeäminen

174 § Lausunto Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan palvelutasopäätösluonnoksesta

175 § Määrärahojen muutos, Puuston myynti

176 § Irtaimen myynti

177 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos

178 § Ilmoitusasiat

179 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 26.10.2020