11/2020

Käsiteltävät asiat:

151 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

152 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

153 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

154 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.9.2020

155 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2020 (66,7%)

156 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

157 § Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi

158 § Toimielinten osavuosiraportit 2020/8 Kunnanhallitukselle/Kunnanvaltuustolle

159 § Kosken, Marttilan ja Loimaan yhteinen koulusopimus

160 § Kosken ja Marttilan sopimus vuoden 2020 korjausinvestoinnista

161 § Ilmoitusasiat

162 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 28.9.2020