18 §        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

19 §        Pöytäkirjantarkastajien valinta

20 §        Ympäristökatselmus 2020

21 §        Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

22 §        Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

23 §        Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 29092020 esityslista