61 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

62 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

63 §  TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023

64 §  KIINTEISTÖN KASPERINTIE 7B  KÄYTÖSTÄ PÄÄTTÄMINEN

65 §  INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-8/ 2020

66 §  MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOS, PUUSTON MYYNTI

67 §  PELTOVUOKRAUS

68 §  SAHATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA, SUUNNITELMAEHDOTUSTEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

69 §  TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI AJALTA 1-8/ 2020

70 §  IRTAIMEN MYYNTI

71 §   MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 24092020 pöytäkirja