Tarjotaan vuokralle lähes 30 hehtaaria vuokrapeltoja.
4 vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset.
6 eri lohkoa, joista yhteen liittyy velvoite kasvattaa kuntalaisille poimittavaksi tarkoitettuja auringon- ja ketokukkia.
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisena 24.9.2020 klo 13.00 mennessä,
Kosken Tl kunnantalolle tekniseen toimeen.

Tarjouspyyntö ladattavissa, https://koski.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ilmoitusaineisto-tarjouspyynt%C3%B6-ja-liite-1peltojen-vuokraus.pdf