10/2020

Käsiteltävät asiat:

135 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

136 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

137 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

138 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.8.2020

139 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2020 (58,3%)

140 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

141 § Kunnanjohtajan vuosiloma

142 § Kunnanviraston sulkuajat joulun aikaan

143 § Lisämääräraha, paloasema

144 § Talvikunnossapito

145 § Puuston myynti, Vahala

146 § Kotipalvelun asiakastietojärjestelmän muutokset

147 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupapäätöksestä, Koski Tl / Nummela

148 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Eve Vist / Valinnat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

149 § Ilmoitusasiat

150 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 7.9.2020