Kokous 5/2020                  2.9.2020                                                    61-71 §

61 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
62 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
63 §               Ympäristösuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021
64 §               VieKas-LIFE hankeen sopimus
65 §               Ampumaradan tarkkailusuunnitelman hyväksyminen,
Kosken Tl Eränkävijät ry, Koski Tl
66 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Rudus Oy, Koski Tl
67 §               Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus Marko Nummelan
(perustettavan yhtiön lukuun) teurastamon ympäristölupapäätöksestä, Koski Tl
68 §               Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, valitus BB, Pöytyä
69 §               Lausunto Auran kunnan rakennusjärjestyksen päivityksestä
70 §               Ilmoitusasiat
71 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelultk_20200902 Pöytäkirja_julkinen