51 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

52 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

53 §          PALOASEMAN KÄYTTTÖÖN LUOVUTTAMINEN JA VUOKRAAMINEN

54 §          INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/ 2020

55 §          LISÄMÄÄRÄRAHA, PALOASEMA

56 §          KIINTEISTÖN MÄNTYLÄ 284-412-1-42, VESILIITTYMÄN PURKAMINEN

57 §          PELTOVUOKRAUS

58 §          VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE, LIITTYEN MAURI RAUHALAN YM. VALITUKSEEN

59 §          TALVIKUNNOSSAPITO

60 §         MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 27082020 pöytäkirja