Yksinyrittäjätuki on valtion avustusta, joka jaetaan kuntien kautta. Tuen summa on kiinteä 2000 € hakijaa kohti. Tukea myönnetään päätoimiselle yksinyrittäjälle, joka on YEL-rekisterissä tai jolla on yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa.

Avustuksen saamisen ehtona on, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja
  • yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Tukea voi hakea 30.9. saakka linkistä https://hakulomake.hakosalo.fi/auranmaa/BDGDZVH68A

Lue myös aikaisemmat ohjeet https://koski.fi/17036/

 

Lisätietoja:

Anna-Mari Alkio
elinkeinoasiantuntija
Kosken Tl kunta
040 6310 464
anna-mari.alkio@aura.fi