9/2020

Käsiteltävät asiat:

124  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

126 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

127 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.7.2020

128 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020 (50,0%)

129 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

130 § Lausuntopyyntö rakennuslupahakemuksesta/ suunnittelutarveratkaisu

131 § Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja/ muut hallintosääntöpäivitykset

132 § Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadinta

133 § Ilmoitusasiat

134 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 17.8.2020