8/2020

Käsiteltävät asiat:

108 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

109 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

110 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

111 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.6.2020

112 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.5.2020 (41,7%)

113 § Kunnanvaltuuston 15.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

114 § Maksusaatavien poistaminen tileistä, vesihuoltolaitos

115 § Lisämääräraha, palvelutalon kiinteät rakenteet

116 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

117 § Työllisyyden kuntakokeilu / Täydentävä haku

118 § Kunnan puhe- ja dataliittymäsopimusten päivitys

119 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2020 kutsuntaan

120 § Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadinta

121 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

122 § Ilmoitusasiat

123 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 6.7.2020