Julkipanoilmoitus_rakennustarkastajan päätöksistä_30062020