Julkipanoilmoitus_rakennustarkastajan päätöksistä_25062020