55 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
56 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
57 §   Palkattoman virkavapaan myöntämi

Pöytäkirja 29062020