45 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
47 §   Osavuosiraporttti ajalla 1.1.-30.4.2020
48 §   Muutos lukion työaikoihin lukuvuonna 2020-2021
49 §   Kosken, Marttilan ja Loimaan yhteinen koulusopimus
50 §   Esiopetuksen opetussuunnitelma
51 §   Viranhaltijoiden päätökset
52 §   Ilmoitusasiat
53 §   Koulukuljetusoikeus Kosken seudun yläasteelle, (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)
54 §  Kuljetusoikeus Talolan kouluun, (Ei julkinen asia, JulkL 21.5.1999/621 § 23)

Pöytäkirja 17062020