3/2020

Käsiteltävät asiat:

18 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

19 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

20 §              Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

21 §              Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

22 §              Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

23 §              Toimielinten osavuosiraportit 2020/4 Kunnanhallitukselle/Kunnanvaltuustolle

24 §              Ilmoitusasiat

25 §              Muut asiat

20200615 pöytäkirja