Kokous 1/2020

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 § Tilinpäätös vuodelta 2019

4 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

5 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7 § Muut asiat

TARKASTUSLTK_PTK_26052020