41 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

43 §     TALVIKUNNOSSAPITO

44 §      VESIHUOLTOLAITOS, UUDET LIITTYJÄT

45 §      MAKSUSAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ, VESIHUOLTOLAITOS

46 §      INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-4/ 2020

47 §      LAUSUNTOPYYNTÖ  RAKENNUSLUPALUPAHAKEMUKSESTA / SUUNNITTELUTARVERATKAISU, TEURASTAMO

48 §       LISÄMÄÄRÄRAHA, PALVELUTALON KIINT. RAKENTEET

49 §      TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI AJALTA 1-4/ 2020

50 §      MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 11062020 pöytäkirja