34 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

35 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

36 §     TALVIKUNNOSSAPITO

37 §      VESIHUOLTOLAITOS, UUDET LIITTYJÄT

38 §      MAKSUSAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ, VESIHUOLTOLAITOS

39 §      INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-4/ 2020

40 §      LAUSUNTOPYYNTÖ  RAKENNUSLUPALUPAHAKEMUKSESTA / SUUNNITTELUTARVERATKAISU, TEURASTAMO

41 §       LISÄMÄÄRÄRAHA, PALVELUTALON KIINT. RAKENTEET

42 §      TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI AJALTA 1-4/ 2020

43 §      MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 11062020 pöytäkirja