2/2020

Käsiteltävät asiat:

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

12 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

13 § Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen

14 § Kyllästämö vuokrasopimus

15 § Lisämääräraha, koulukeskus

16 § Ilmoitusasiat

17 § Muut asiat

20200518 pöytäkirja