Käsiteltävät asiat:

82 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

83 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

84 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

85 § Kyllästämö vuokrasopimus

86 § Koulukeskuksen korjausurakan – urakoitsijan valinta

87 § Lisämääräraha, koulukeskus

88 § Verovarojen tilitykset kosken Tl kunnalle 1.1. – 30.4.2020

89 § Muut asiat

90 § Kunnan toimielinten sähköisten kokousten järjestäminen

Khall pöytäkirja 11.5.2020