Kokous 3/2020                  13.5.2020                                                  41-51 §

  

41 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
43 §               Sopimus VieKas-LIFE hankeeseen osallistumisesta
44 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, Antti Juva Oy, Pöytyä
45 §               Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristö- ja maa-ainesluvan  lupamääräyksen muutos,      Rudus Oy, Koski Tl
46 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Eeva Paltta, Marttila
47 §               Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, AA, Pöytyä
48 §               Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen, BB, Pöytyä
49 §               Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä
50 §               Ilmoitusasiat
51 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20200513_pöytäkirja_julkinen