34§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35§ Pöytäkirjan tarkastaminen

36§ Sahatien kunnallistekniikan suunnittelu

37§ Koulukeskuksen korjausurakan -urakoitsijan valinta

38§ Lisämääräraha, koulukeskus

39§ Talvikunnossapidon hankintamenettely

40§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 7.5.2020 pöytäkirja