7 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta

9 §     Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

10 §   Ympäristökatselmus 2020

11 §    Rakennuslupahakemus: Broilerikasvattamo, Mikko Luhtala

12 §   Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 28042020 pöytäkirja