Käsiteltävät asiat:

66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

67 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

68 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

69 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

70 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2020 ( 25,0%)

71 § Lausuntopyyntö rakennuslupalupahakemuksesta

72 § Lausuntopyyntö pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta

73 § Lausuntopyyntö maa-aines- ja ympäristöluvan muuttamista koskevasta hakemuksesta

74 § Lausuntopyyntö rakennuslupalupahakemuksesta/ suunnittelutarveratkaisu

75 § Osallistuminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueellisen valmistelun 2020-2021 valtionavustushakuun

76 § Osallistuminen Varsinais-suomen tulevaisuuden sote-keskus- ohjelman alueelliseen valtionavustushakuun

77 § Tonttivaraus Kosken Autokulma/ määräala Vahala 3:19 tilasta

78 § Tonttivaraus Fermas / määräala Vahala 3:19 tilasta

79 § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

80 § Pienyritystoiminnan avustukset 2020

81 § Ilmoitusasiat

 

KHall_pöytäkirja_20200427