Käsiteltävät asiat:

 

51  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

52  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

53  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

54  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

55  § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

56  § Talousarvion toteutuminen 1.1.-28.2.2020 ( 16,7%)

57  § Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

58  § Maatalouden kehittämismääräraha 2020

59  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.3.2020

60  § Pienyritystoiminnan avustukset 2020

61  § Koronavirustilanteeseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

62  § Irtaimen myynti, tekninen toimi

63  § Vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen tarkistaminen

64  § Ilmoitusasiat

65  § Muut asiat

 

Khall pöytäkirja 6.4.2020