Kokous 2/2020                  1.4.2020                                                    26-40 §

 

26 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
28 §               Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien delegointi sekä tiedoksisaanti ja tarkastusoikeus
29 §                Ympäristönsuojelusihteerin viran täyttäminen
30 §               Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrittäminen
31 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,
Jarkko Kankare, Marttila
32 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,
Ilkka jaJohanna Mäkitalo, Koski Tl
33 §               Maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös, Maansiirto Mäki-Kantti Oy, Marttila
34 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Jouko Vähä-Rahka, Aura
35 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, AA, Pöytyä
36 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
37 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
38 §               Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle (ei julkinen)
39 §               Ilmoitusasiat
40 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelultk_20200401_pöytäkirja_julkinen