Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Hallituksen linjaamana toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Linjaus on voimassa 13.4.2020 asti.

Tähän tiedotteeseen on koottu asioita, jotka ovat tärkeitä yli 70-vuotiaiden koskelaisten jokapäiväisen elämän sujumiseksi poikkeusoloista huolimatta. Tiedote julkaistaan Kosken Tl kunnan sivuilla 20.3.2020.Lisäksi tiedote lähetetään kaikille Kosken Tl kunnassa väestörekisterin kirjoilla oleville vuonna 1950 ja sitä ennen syntyneille viikolla 13. Tiedotteen tiedot perustuvat 20.3.2020 saatavilla olevaan tietoon.

Yli 70-vuotiaita koskeva toimintaohje on annettu siksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat yli 70-vuotiaat henkilöt. Lisäksi vakavan koronavirusinfektion vaaraa erityisesti iäkkäillä voivat lisätä sellaiset sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat pitkäaikaissairaudet:

Vaikea-asteinen sydänsairaus

Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus

Diabetes, johon liittyy elinvaurioita

Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta

Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma

Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat)

 

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa.

 

Koskelaisia yli 70-vuotiaita ohjeistetaan seuraavasti:

  • Lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella tulee välttää, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Parasta olisi, jos joku muu huolehtisi asioinnin ja toimittaisi tavarat kotiovelle.
  • Jos kuitenkin asioitte itse, muistakaa hyvä käsihygienia ja muut annetut ohjeet. Jokaisen henkilön tulee arvioida itse omien asiointikäyntiensä tarve.
  • Ulkoilu on edelleen sallittua, jos kunto ja terveydentila sen mahdollistavat.
  • Turhia käyntejä ikäihmisen luona tulee välttää, yhteyttä kannattaa pitää esim. puhelimitse.

 

Jos yli 70-vuotiaalla kuntalaisella ei ole apunaan sellaista läheistä, joka voi auttaa jokapäiväisessä asioinnissa, on kunnalla tarjottavana maksullista asiointipalvelua esim. kauppa- ja apteekkiasiointeihin. Asiointipalvelusta saa lisätietoa kotipalvelun vastaavalta sairaanhoitajalta p. 044 744 1003.

Koskella ateriapalveluita tarjoavat yritykset tarjoavat yhteistyössä koskelaisten taksien kanssa mahdollisuuden hankkia esimerkiksi lounaan kotiin kuljetettuna, kauppojen ja taksien kanssa on myös mahdollista hankkia kauppapalvelua. Näissä palveluissa kannattaa olla yhteydessä suoraan koskelaisiin yrittäjiin.

Myös Kosken Tl kunnan kautta on saatavilla lounas kotiin kuljetettuna, palvelusta saa lisätietoa kotipalvelun vastaavalta sairaanhoitajalta p. 044 744 1003.

Kosken Tl kunnan kotipalvelun toiminta jatkuu, mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakkaille. Vierailut palvelukeskuksessa on kielletty hallituksen toimintaohjeen mukaisesti. Omaiset ja läheiset voivat pitää yhteyttä palvelukeskuksen asukkaisiin puhelimitse.

Kosken Tl terveysaseman toiminta jatkuu, terveydenhuollon palvelut voivat kuitenkin olla koronaepidemiasta johtuen kuormittuneita.

Martinkosken seurakunnan diakonit Annika Kivilahti p. 044 744 3212 ja Tiina Orre p. 044 474 3412 tarjoavat mm. ruoka- ja keskusteluapua.

 

Lisätietoja Kosken Tl kunnan palveluista antavat arkisin klo 9-15 

kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja                p. 044 744 1003 

sosiaaliohjaaja                                                            p. 044 744 1126

tiedote yli 70-vuotiaille