17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

19 § Sosiaaliohjaajan irtisanoutuminen

20 § Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen

21 § Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat ajalla 1.9.2019-29.2.2020

22 § Muut asiat

Pöytäkirja 24.3.2020