Rakennuslautakunta on pyytänyt yksityisteiden tienhoitokunnilta avustusanomukset 15.4.2020 mennessä. Avustusanomukset pyydetään toimittamaan pääsääntöisesti sähköisesti skannattuna osoitteeseen: tekninentoimi@koski.fi Anomuksen voi jättää myös postitse tai kunnanviraston postilaatikkoon.

Avustusanomusasiakirjat voi toimittaa ilman tiekunnan kokouksen käsittelyä ja/tai tilinpäätöksen hyväksyntää. Viranomaisohjeiden mukaan on syytä välttää turhia kokoontumisia, tämä koskee myös tiekuntien vuosikokouksia. Kokouksen ajankohtaa koskevista aiemmista päätöksistä on syytä joustaa. Tiekunnan kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, jos tiekunnan säännöissä niin määrätään tai tiekunnan kokous on niin päättänyt. Mikäli tiekunnan kokous ei siedä lykkäämistä esimerkiksi peruskunnostushankkeen vuoksi niin kokousmenettelyt on syytä valita turvallisiksi. Kokous voidaan pitää esimerkiksi ulkona ja osallistujien kanssakäyminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi.