1/2020

Käsiteltävät asiat:

1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §                Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2019 (91,7%)

4 §                Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

5 §                Määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämiseen

6 §                Lisämääräraha kiinteistön Vahala 284-413-3-19 ostamiseksi

7 §                Teollisuustonttien hinnat Kosken Tl kunnassa

8 §                Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1.-31.12.2019 (100,0%)

9 §                Ilmoitusasiat

20200302 pöytäkirja