Käsiteltävät asiat:

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

36  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

37  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

38  § Lausuntopyyntö ympäristölupahakemuksesta

39  § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2020

40  § Kosken Tl kunnan tilinpäätöksen valmistelu

41  § Kunnanviraston kesäsulku

42  § Etätyön tekemisen ohjeet Kosken Tl kunnassa

43  § Varsinais-Suomen kuntien digitalisaation kehittämishanke

44  § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

45  § Ilmoitusasiat

46 § Teollisuustonttien hinnat Kosken Tl kunnassa

47 § Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.4.2020-31.12.2023

49 § Talousarvion totetuminen sosiaalilautakunnassa 1.1.-31.12.2019 (100%)

50  § Muut asiat

Khall. pöytäkirja 17.2.2020